Popravi.to kategorije za prijavu problema

Prilikom prijave problema na javnoj komunalnoj infrastrukturi putem Popravi.to, korisnik treba izabrati na koju kategoriju se problem koji prijavljuje odnosi.

Kategorije bi trebale biti unutar djelokruga komunalnih radova - popravaka javne komunalne infrastrukture. Pogledajte Primjeri dozvoljenih vrsta prijava na Popravi.to.

Primjeri kategorija su:

 • Napušteno vozilo
 • Postaja javnog prijevoza
 • Javno parkiralište
 • Javna garaža
 • Nedozvoljeno oglašavanje
 • Divlje odlagalište otpada (deponij)
 • Grafiti
 • Javna zelena površina i park
 • Pješačka staza / Nogostup
 • Rupe na cesti
 • Javni toalet / WC
 • Prometni znakovi
 • Cesta / kolnik (lokalna cesta)
 • Autocesta
 • Smeće i otpad / recikliranje
 • Čišćenje kolnika
 • Javna rasvjeta
 • Oznake ulica
 • Semafor
 • Drveće
 • Ostale javne površine
 • Biciklistička staze
 • Javna plaža
 • Voda i odvodnja (kanalizacija)

Trenutno je ovo sve sto sam prikupio iz raznih izvora do sada. Ukoliko su potrebne dodatne kategorije, one se mogu dodati naknadno putem administrativnog sučelja, pa možete ostaviti komentare ispod ili kreirati novi post.

Za jedinice lokalne samouprave:
Svaka JLS može imati različit popis kategorija, a njih ćemo podešavati na zahtjev JLS-ova, te nas JLS djelatnici mogu kontaktirati putem kontakt obrasca na web stranici portala popravi.to.

Pogledaj verziju 2 popisa na postu.

Nastavno na izravnu prepisku sa schlosom, ovo su neke vrste problema koje ima smisla prijavljivati vezano za bic. infru:

 • zapustena/neispravna/neprimjerena signalizacija
 • ostecena vozna povrsina
 • zarasla staza (grmlje, granje…)
 • staza u mraku
 • grub/neprilagodjen rubnik
 • prepreka na stazi (stup, stanica…)
 • ostecen/neodgovarajuci/nepostojeci (a potreban) stalak za parkiranje
 • prekid staze (neoznaceni prijelaz, neobnovljena signalizacija nakon “popravka” vozne povrsine)
 • stepenice bez rampi/“kanalica”

Nisam bas shvatio sto bi znacila oznaka na karti “javna garaza” ili “park” ili “autocesta”?

Nevezano. mozemo li nauciti nesto od zajednica koje vec dugo koriste FMS, pa da koristimo njihove kategorije kao polaziste?

Hvala na prijedlozima kategorija problema za biciklisticku infrastrukturu!

Kada prijavljujes problem, biras kategoriju, koja izmedu ostaloga sadrzi i vrstu infrastrukture (cesta, nogostup, biciklisticka staza, javna garaza, u parku, na autocesti). To je zato jer svaku od tih kategorija popravlja drugi pod-entitet nekog grada ili opcine.

Sto se tice zajednice koja koristi FMS, onaj popis iz prvog posta je temeljen na njima. To je sve sto drugi imaju, ali treba jos naglasiti da FMS-UK daje opciju administracije prijava njihovim Councilima, pa onda u tom slucaju oni sami odreduju kategorije, pa svaki Council moze imati drugaciji popis kategorija prema klasifikaciji koja je njima bitna ili prema raznim komunalnim tvrtkama kojima prosljeduju te prijavljene probleme.

Kategorije i potkategorije u Zeleni telefon aplikaciji:

 1. Buka
 • fizičke osobe
 • pravne osobe
 1. Gradnja
 • baspravna gradnja
 • planirani zahvati u okolišu
 1. Otpad
 • divlji deponiji
 • info o mjestu prikupljanja različitih vrsta
 • olupine
 1. Promet
 2. Razno
 • ekološka poljoprivreda
 • energetika
 • GMO
 1. Rudarenje
 • kamenolom; šljunčarenje
 1. Šume
 • nelegalna sječa
 1. Tlo
 2. Vode
 • more
 • otpadne vode
 • rijeke
 • stajačice
 1. Zelenilo
 • komunalna zelenila
 • privatne površine
 1. Zračenje
 • bazne stanice
 1. Zrak
 2. Životinje
 • postupanje sa životinjama
 • zbrinjavanje lešina

Ovo je pitanje korisnika, nije pogodno za prijavu kao problema Popravi.to.

Ovo je visak, jer bi mozda vec bilo pokriveno:

 • Javna zelena površina i park

Mozda razvrstati u Kategorije (manje ih je), pa zatim u detalje Pod-kategorije.

Kategorija: Promet / ili promet i infrastruktura
Pod-kategorije: kolnik, prometni znakovi, semafori.

Kategorija: Smeće i otpad
Pod-kategorija: npr. recikliranje, odvoz otpada (iako je privatni dio, ali je javna usluga)

Ne znam sto bi ovo moglo biti, ali mi se na prvu cini da nije nesto sto opisuje javne komunalne probleme? Eventualno Energetika, ali to je vec pokriveno kroz rasvjetu / semaforizaciju / signalizaciju.

Verzija 2 popisa kategorija

Nakon javne rasprave s ključnim dionicima, u verziju 2 sam ukljucio kategorije i pod-kategorije:

Kategorija Pod-kategorija Objašnjenje Nadležnost
Infrastruktura cestovnog prometa Prometni znakovi Uspravna vertikalna signalizacija JLS
----"---- Lokalna cesta Lokalne ceste povezuju naselja i lokalitete unutar općine i integriraju cjelokupni prostor općine u mrežu cesta Republike Hrvatske. Info i definicija, propis koji definira nadležnost: Zakonu o javnim cestama. Lokalnim cestama upravlja, gradi ih, rekons­truira i održava županijska uprava za ceste, pravna osoba kojoj je osnivač županija. Upravno tijelo Grada Zagreba, na temelju odluke grad­skog poglavarstva, za županijske i lokalne ceste na području Grada Zagreba obavlja poslove građenja i rekonstrukcije, održavanja te ostale poslove upravljanja. :arrow_right: Postaviti dodatno pitanje “Prijavljuje li se rupa na cesti”. JPS - Županija, odnosno Županijska uprava za ceste (ŽUC); Grad Zagreb
----"---- Županijska cesta Županijske ceste povezuju naselja i lokalitete unutar županije i integriraju cjelokupni prostor županije u mrežu cesta Republike Hrvatske. Info i definicija, propis koji definira nadležnost: Zakonu o javnim cestama. Županijskim cestama upravlja, gradi ih, rekons­truira i održava županijska uprava za ceste, pravna osoba kojoj je osnivač županija. Upravno tijelo Grada Zagreba, na temelju odluke grad­skog poglavarstva, za županijske i lokalne ceste na području Grada Zagreba obavlja poslove građenja i rekonstrukcije, održavanja te ostale poslove upravljanja. :arrow_right: Postaviti dodatno pitanje “Prijavljuje li se rupa na cesti”. JPS - Županija, odnosno Županijska uprava za ceste (ŽUC); Grad Zagreb
----"---- Državna cesta Mrežu državnih cesta čine ceste koje povezuju cjelokupni prostor Republike Hrvatske i integriraju ga u europsku mrežu cesta, a namijenjene su prometu na velikim daljinama. Info i definicija, propis koji definira nadležnost: Zakonu o javnim cestama. Državnim cestama upravlja, gradi ih, rekonstruira i održava trgovačko društvo Hrvatske ceste, društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Zagrebu. :arrow_right: Postaviti dodatno pitanje “Prijavljuje li se rupa na cesti”. Hrvatske ceste d.o.o.
----"---- Autocesta Autoceste su ceste koje povezuju cjelokupni prostor Republike Hrvatske i integriraju ga u europsku mrežu cesta, a namijenjene su prometu na velikim daljinama, sa dva traka na svakoj strani odvojena ogradom, te zaustavnim trakom. Info i definicija, propis koji definira nadležnost: Zakonu o javnim cestama. Autocestama upravlja, gradi ih, rekonstruira i održava trgovačko društvo Hrvatske autoceste, društvo s ograničenom od­go­vornošću, sa sjedištem u Zagrebu. :arrow_right: Postaviti dodatno pitanje “Prijavljuje li se rupa na cesti”. Hrvatske autoceste d.o.o.
----"---- Semafori Svjetlosna signalizacija. Pravilnik: Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama JLS
----"---- Javno parkiralište JLS
----"---- Čišćenje kolnika Propis: Pravilnik o održavanju cesta JLS
----"---- Javna rasvjeta ceste Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Oznake ulica Propis: Zakon o naseljima (iz 1088!) / Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča, te pločica za označavanje zgrada brojevima JLS
----"---- Postaja javnog prijevoza Autobusne stanice, tramvajske stanice. Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
Pješačka staza Pješačka staza Nogostup. Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Signalizacija pješačke staze Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Javna rasvjeta nogostupa Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
Biciklistička staza Biciklistička signalizacija npr. zapustena/neispravna/neprimjerena signalizacija; prekid staze (neoznaceni prijelaz, neobnovljena signalizacija nakon “popravka” vozne povrsine) JLS
----"---- Biciklistička staza npr. ostecena vozna povrsina; zarasla staza (grmlje, granje…); grub/neprilagodjen rubnik; prepreka na stazi (stup, stanica…); stepenice bez rampi/“kanalica” JLS
----"---- Javna rasvjeta biciklističke staze npr. staza u mraku JLS
----"---- Biciklistički parking npr. ostecen/neodgovarajuci/nepostojeci (a potreban) stalak za parkiranje JLS
Voda i odvodnja / kanalizacija More TBD?
----"---- Otpadne vode / odvodnja / kanalizacija Odvodnja kisnice. Propis: Zakon o komunalnom gospodatstvu i Zakon o vodnim uslugama JLS
----"---- Rijeka TBD?
----"---- Voda stajačica TBD?
Smeće i otpad Recikliranje i otpad Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Smeće Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Divlje odlagalište otpada (deponij) Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
Građevina / komunalni objekt Javna garaža Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Javni toalet / WC Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Bespravna gradnja TBD?
----"---- Planirani zahvati u okolišu TBD?
Rudarenje Kamenolom / šljunčarenje TBD?
Šuma Nelegalna sječa Hrvatske šume d.o.o.
----"---- Šumska cesta U ostale šumske ceste pripadaju sve ceste na kojima se ne odvija javni promet vozila i pješaka, nego ih isključivo koristi privatna osoba ili određena gospodarska djelatnost u čijoj je nadležnosti i gospodarenje tim cestama: Info i definicija, propis koji definira nadležnost: Zakonu o šumama. Šumska prometna infrastruktura sastoji se od primarne (šumske ceste, protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste) i sekundarne (traktorski put, traktorska vlaka i žična linija) šumske prometne infrastrukture. Hrvatske šume d.o.o.
----"---- Privatna šuma TBD
----"---- Javna šuma Hrvatske šume d.o.o.
Zelena površina Javna zelena površina Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Park Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Privatne zelene površine TBD?
Onečišćenje Onečišćenje bukom Onečišćenje bukom. Definicija i info. :arrow_right: Postaviti pitanje: fizicke ili pravne osobe. TBD?
----"---- Onečišćenje zraka Onečišćenje zraka, koje uglavnom potječe od industrije, prometa, proizvodnje energije i poljoprivrede, šteti našem zdravlju i okolišu. Definicija i info. :arrow_right: Postaviti pitanje: fizicke ili pravne osobe. TBD?
----"---- Onečišćenje tla Onečišćenje tla. :arrow_right: Postaviti pitanje: fizicke ili pravne osobe. TBD?
Zračenje Zračenje baznih stanica Neionizirajuće zračenje ili neionizirajuća radijacija odnosi se na bilo koju vrstu elektromagnetnog zračenja koja ne posjeduje dovoljno energije po kvantu da može izazvati ionizaciju — odnosno da ukloni elektron iz atoma ili molekule. Definicija i opis TBD?
Ostalo Zbrinjavanje lešine JLS?
----"---- Nedozvoljeno oglašavanje JLS
----"---- Javna plaža Propis: Komplicirano JLS
----"---- Ostale javne površine Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Napušteno vozilo Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
----"---- Grafiti Propis: Zakon o komunalnom gospodarstvu JLS
1 Like

Vidim da sam kategoriju “Biciklisticka staza” mogao bolje nazvati “Biciklisticka infrastruktura” - mislite li da bi korisnici znali kada trebaju odabrati kategoriju “Biciklisticka infrastruktura”?

Mozda nam Sindikat biciklista (@tom i Vlejd) mogu pomoci i komentirati dijelove oko kategorija za bike probleme.

Razumijem sto te kopka: “staza” nije tocno jer parkiranje nema veze sa stazama, a “infra” je apstraktno. Mislim da bi dobar radni naziv mogao biti “biciklisticke staze i stalci”.

Dodatno, stvara mi bitnu nelagodu rampe/kanalice na stepenicama stavljati pod “bic. staze”: na taj nacin se implicira da je to normalno/pozeljno, a zapravo ne zelimo niti jednu tocku na kojoj moramo stati s voznjom i gurati. Ja bih to stavio pod neku podkategoriju “ostalo” u kojoj ce se mozda pojaviti jos neka suvisla stavka.

1 Like

Veznao uz rampe na stepenicama (a i npr. grub/neprilagodjen rubnik; prepreka na stazi (stup, stanica…)) da stavimo u pod-kategoriju “Prekid biciklističke staze” jer realno, prema opisu, ako moras silaziti s bicikla da predjes rubnjake, stepenice ili da zaobidjes stanicu - sve to je prekid putovanja / staze. Javi sto mislis @tom .

Ha, svakako tu ima prostora za razna razumna tumacenja. Po meni postoji prakticna razlika: “stup na stazi” prakticno znaci da biciklisti nastavljaju voznju oko stupa po povrsini koja nije namijenjena voznji (i izlazu se pravnom riziku, voznja se usporava i komplicira), “gruba povrsina” ili lose spusteni rubnjak znace “usporavanje i/ili neugodno prikljucenje s/na stazu”, ali iako su oboje ozbiljni problemi, ni jedno ni drugo ne trazi bezuvjetni silazak s bicikla, sto kanalice traze. Rampe bi mogle biti vozne, a ne za guranje, ali u praksi je nagib stepenista prevelik za voznju pa je gradnja rampe zahtjevniji zahvat. Formalno, naravno, stup na stazi znaci da moras prekinuti voznju, ali mi se cini vaznije krenuti od prakticnog pa onda na formalno.