Prikupljanje kontakt adresa za komunalne probleme

Za projekt Popravi.to trebamo prikupiti validne email adrese od lokalnih samouprava (gradova i općina) za prijavu komunalnih problema.

Kako Popravi.to radi? Zašto trebamo email adrese?

  1. Korisnik prijavljuje problem putem web aplikacije - označava na karti mjesto, odredi kategoriju problema, opisuje problem, te prilaže slike uočenih problema
  2. Na temelju izabrane kategorije problema i lokacije gdje je problem označen na karti, Popravi.to sustav šalje automatski email na adekvatnu adresu koja služi za zaprimanje problema u toj kategoriji za to administrativno područje

Iz gore navedenog razloga, da bi Popravi.to mogao dostavljati prijavljene probleme na pravilne email adrese, trebamo prvo istražiti koje su email adrese za svaku kategoriju prijave.

U scope rada portala ulaze jedinice lokalne samouprave prema Popravi.to upravna podjela, te Popravi.to kategorije za prijavu problema.

Koristi ovaj obrazac da dojaviš email adrese:

Prioritina područja za koje ćemo prvo prikupiti potrebne kontakt podatke su gradovi i općine u Sisačko-moslavačkoj županiji, Karlovačkoj županiji, Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu kako bismo pomogli u indeksiranju oštećenja javne infrastrukture nakon 2020 potresa.

Dobio sam informaciju da je uspostavljen portal https://potresinfo.gov.hr/ gdje se pune relevantne informacije.

Od generalnih kontakata tamo ima sljedeće:

Vrsta Email adresa
Sisak lokalno sisak@potresinfo.gov.hr
Petrinja lokalno petrinja@potresinfo.gov.hr
Glina lokalno glina@potresinfo.gov.hr
Sisačko-moslavačka županija smz@potresinfo.gov.hr
Karlovačka županija karlovacka@potresinfo.gov.hr
Zagrebačka županija zagrebacka@potresinfo.gov.hr
PRESS press@potresinfo.gov.hr

ima tamo hrpa mailova, pa trebamo imati u vidu kada sastavljamo popis kontakata za određene kategorije i područja.

1 Like

Ekipa za obradu kontakata počela je raditi na “Bazi kontakata za Popravi.to” prema prioritetnim gradovima, općinama i županijama.

Pošaljite mi poruku ako se želite uključiti u izradu baze.

Ovdje je link na pomoćnu tablicu s kontaktima koju sam napravila preko ODD vikenda Popravi.to_nadležnosti - Google Spreadsheets

1 Like